Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
Tillbaka till Metoder och utbildning

Humana lägger resurser på forskning och utbildning i syfte att utforma, skapa och utvärdera behandlingsmetoder utifrån de specifika behov som finns. Målsättningen är att nå en högre grad av evidensbaserade behandlingsmetoder.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:

Psykologenhet

Samtliga av Humanas enheter har en eller flera psykologer kopplade till sig. Som arbetar med individuella terapeutiska samtal. Gruppsamtal och som stöd i utredningar och handledningar. Vår specialistenhet innefattar även läkare, familjeterapeuter, specialpedagoger med fler och vi har också tillgång till psykiatri.

Våra specialister utgör en trygghet och finns tillgängliga för både personal och boende och vägleder i det pedagogiska arbetet. Våra specialister konsulteras ofta externt, vi utbildar, föreläser, handleder och utreder.

Specialistpsykiatri

Vår specialistpsykiatri kompletterar och förstärker både HVB och familjehemsvård, och tillhandahåller kvalificerade psykiatriska utredningar och behandlingsinsatser.