Hem 070-857 47 77 Ring metodgarant Driton Rama.
Kontakta oss! Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Boys Emotional Awareness

Ett validerande förhållningssätt som kompletteras med färdighetsträning tagen från såväl kognitiv beteendeterapi (KBT) som dialektisk beteendeterapi (DBT) med speciellt fokus på affektmedvetenhet eller affektintegration. 

Resultatet är:

  • Boys Emotional Awareness and Validation - BEAV
  • Boys Emotional Awareness Program - BEAPFärdighetsträningen sker i form av ett program med 15 gruppträffar.