Boys Emotional Awareness

Ett validerande förhållningssätt som kompletteras med färdighetsträning tagen från såväl kognitiv beteendeterapi (KBT) som dialektisk beteendeterapi (DBT) med speciellt fokus på affektmedvetenhet eller affektintegration. 

Resultatet är:

  • Boys Emotional Awareness and Validation - BEAV
  • Boys Emotional Awareness Program - BEAPFärdighetsträningen sker i form av ett program med 15 gruppträffar.