Hem 070-857 47 77 Ring metodgarant Driton Rama.
Kontakta oss! Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Boys Emotional Awareness Program

Tillbaka till Boys Emotional Awareness

BEAP är utformat för pojkar i grupp. Nyckeln med gruppen är att gruppformen såväl som underskottsbeteenden har en potential att valideras av andra pojkar i gruppen. Det kan generera en positiv smittoeffekt av prosociala värderingar, färdigheter och beteenden.

Kontinuerliga och successiva gruppträffar

BEAP omfattar 15 träffar som fokuserar på pojkars behov och situation samt affektmedvetenhet.

Gruppträffarna kanske är den mest kvalitativa tiden pojkarna har under hela veckan. Att träffas regelbundet och successivt ger trygghet och en känsla av gemenskap och samhörighet. 

Omfattning

  • 15 veckor
  • En gruppsession per vecka, ca 60-90 minuter per tillfälle
  • 6-8 deltagare per grupp

Handledning

5-7 tillfällen beroende på behov och upplägg

Utbildning

En heldagsutbildning för personal på boenden och andra anställda inom till exempel kommun och skola.

Kontakt