Hem 070-857 47 77 Ring metodgarant Driton Rama.
Kontakta oss! Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Boys Emotional Awareness and Validation

Tillbaka till Boys Emotional Awareness

Övergripande mål

  • Att personalen hjälper pojkarna att lyckas genom att hantera de utmaningar de ställs inför på ett omsorgsfullt sätt
  • Att pojkarna samspelar med andra människor på ett hälsosamt sätt

Delmål 1

Att personalen på boendet:

  • har ökad kunskap och ökade strategier för att hjälpa pojkarna lyckas
  • har en ökad förmåga att hjälpa pojkarna lyckas
  • ser en mening med att hjälpa pojkarna lyckas

Delmål 2

Att pojkarna:

  • har ökad kunskap kring sitt och andras beteende.
  • använder sig av stå-ut-färdigheter för att få positiva konsekvenser på lång sikt.
  • ser en mening med att anstränga sig för att nå sina mål

 

Kontakt