Connect

Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling.

Kort introduktion av Connect

Den här filmen ger en kort introduktion till vad Connect är.

Kort om Connect

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till barnet. Det hjälper föräldrar och andra omsorgspersoner att hitta nya sätt att förstå barnet och dess beteende samt nya sätt att förstå sig själv och sitt sätt att reagera på. De nio principerna ger anknytningsbaserade verktyg och möjligheter att förändra föräldra- och omsorgsrollen.

Exempel på områden vi arbetar med:

  • Att sätta gränser utan att riskera relationen
  • Att bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer
  • Att hantera konflikter utan att trappa upp dem
  • Att visa att det alltid är möjligt att bli sams

Connect är ett evidensbaserat program och utvecklades vid Maple Center och Simon Fraser University i Vancouver, Kanada. Sedan 2009 har olika forskare och programutvecklare varit engagerade i att utveckla Connect vidare i Sverige.