Hem 072-549 57 00 Frågor om Connect? Kontakta metodgarant Lisa Skutin.
Kontakta oss! Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Connect för personal på HVB för barn och unga

Utbildningen spänner över tre dagar. Utbildare är Ulla Hannu och Charlotte Wardi, socionomer samt utbildare och handledare i Connect. Tid för utbildningen är 9-16 samtliga dagar (19, 20 och 21 oktober).

Datum:

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan:

Sista dag för anmälan är den 10 oktober.

Anmälan

Innehåll

Dag 1:

Vi går igenom den teoretiska basen för Connect , anknytningsteori och traumaförståelse samt övergripande kring vad Connect är.

Dag 2 och 3:

Vi går igenom de nio principer som är grunden i Connect med hjälp av reflektionsfrågor utifrån deltagarnas egna erfarenheter samt gör gruppövningar.

Upplägg

Utbildningen varvar föreläsning kring teori med diskussioner och rollspel.

Kostnad

Totalt 6 000 kr per person inkl. moms. För anställda inom Humana är utbildningen kostnadsfri.

Om du har ytterligare frågor, kontakta:

Charlotte Wardi Utbildare och handledare 031-757 93 51