Utbildningen riktar sig till föräldrar med barn i åldern 8-18 år. Kursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Föräldrar uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt barn och dess beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som förälder samt att finna nya möjligheter i föräldrarollen.

Nio principer

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning och fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning: föräldrarnas förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet. Dessa komponenter har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning.

Forskning visar att relationen mellan föräldrar och barn har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet, men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Mål med utbildningen

  • stärka föräldrar, i sin föräldraroll
  • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
  • få strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling

Kontakta oss

  1. Ove Östling Metodutvecklare Connect
    Eva Yamba Yamba Metodgarant Connect
  2. Isabella Miulus Samordnare Connect