Vi har lång erfarenhet av att arbeta med utbildning i manualbaserade program och har erfarenhet av att standardisera utbildning och handledning. Certifiering och re-certifiering bidrar till att kvalitetssäkra programmet, bibehålla programintegritet samt skapa hög kvalitet i genomförandet.

Manualer

Connects grundare, professor Marlene Moretti, har uppdaterat och utvecklat den tidigare versionen av Connect-manualen gällande föräldrastödsprogrammet. Den nya manualen har översatts till svenska. Dessutom har Marlene tillsammans med Ove Östling utvecklat en familjehemsmanual.

Grundkrav

  • man är två gruppledare.
  • båda gruppledarna är utbildade och certifierade (under pågående utbildning gäller andra regler).
  • den organisation som ansvarar för utbildningen tecknar ett avtal med Connect Norden (gällande garantier om utvärdering).

Utbildning

Utbildningen för föräldrar, familjehem och behandlingspersonal skiljer sig till vissa delar men har en gemensam teoretisk del som omfattar grunderna i anknytning samt genomgång av de olika anknytningsprinciperna. Teori varvas med praktiska övningar med feedback. Då det alltid är två ledare som leder en grupp rekommenderas att det är minst två från samma arbetsplats som utbildar sig samtidigt. Utbildningen följs sedan av handledning.

För er som tidigare har gått utbildning för att leda grupper i Connect föräldrastödsprogram och som vill fortsätta att utbilda och leda föräldragrupper, erbjuder vi endagsutbildningar som uppdaterar er utifrån den nya manualen.

För utbildningstillfällen, se Utbildningar Connect.

Handledning

För att bli certifierad ledare i Connect krävs att man har en timmes handledning per utbildningstillfälle som man har med sin första grupp.

Varje utbildningstillfälle filmas och utvärderas med standardiserade formulär som används i handledningen. Handledningen sker via telefonkonferens mellan gruppledare och handledare. För att handledningen skall generera så mycket som möjligt till gruppledarna är det viktigt att gruppledarna är aktiva och förberedda med egna reflektioner och frågor inför handledningen. För att det praktiska skall fungera runt handledningen är det bra om gruppledarna kontaktar sin handledare i god tid innan gruppstart för att informera om vilken typ av film de kommer att använda sig av.

För handledning behöver man avsätta den tid i veckan som det tar att titta igenom filmen från utbildningstillfället samt en timme för reflektioner med handledare. Det är viktigt att denna tid är sanktionerad hos gruppledarnas arbetsledning.

Certifiering

Certifiering sker efter avklarad kursomgång samt godkänd handledning. Certifieringen gäller i tre år. Efter tre år erbjuder vi en re-certifiering.

Kontakta oss

  1. Ove Östling Metodutvecklare Connect
    Eva Yamba Yamba Metodgarant Connect
  2. Isabella Miulus Samordnare Connect