Registrering av ledare och grupper

Tillbaka till för yrkesverksamma

På denna sida ska du som har genomgått utbildning till gruppledare i Connect registrera dig. Detta gäller både dig som har grundutbildningen men även dig som är certifierad.

Denna information behöver vi för att veta vilka Connectutbildade som finns i Norden samt för att vi ska kunna erbjuda re-certifiering när det är dags för det. Vi behöver också veta vilka grupper som startar, dels för att veta hur många som utbildas i respektive manual men också för att kunna få in utvärderingsmaterial från de olika grupperna för uppföljning, utveckling och forskning.

För registrering av Connect-gruppledare

Registrera när du startar en Connect-grupp

Kontakta oss

  1. Ove Östling Metodutvecklare Connect
    Eva Yamba Yamba Metodgarant Connect
  2. Isabella Miulus Samordnare Connect