För dig som vårdnadshavare

Tillbaka till connect

Connect är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till dig som förälder med barn i åldern 8-18 år. Det är en utbildning som hjälper dig som förälder till barn och tonåringar att förstå ditt barns utveckling och hantera barnens beteenden.

Föräldragrupper

Föräldrar träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 1,5 timme per vecka i tio veckor.

Vid varje möte får du som förälder information om barns och ungdomars utveckling. Du får se rollspel och delta i övningar som hjälper dig att hitta nya sätt att bemöta och hantera dina barns beteenden.

Varje barn och förälder är olika. Därför undviker Connect att lära ut det rätta sättet att vara förälder på och istället uppmuntras du som förälder att se att det finns alternativ som både stöttar dig i din relation till barnet, samtidigt som du kan sätta gränser och förstå att förändring är en del av barnets utveckling.

Du som förälder uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå ditt barn och dess beteende, nya sätt att förstå dig själv och ditt sätt att reagera som förälder, samt nya möjligheter i föräldrarollen. Connect är ingen terapigrupp, utan ni föräldrar bestämmer själva hur mycket ni vill dela med er av era erfarenheter och tankar.

Nio principer

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer.

 • Allt beteende betyder något
 • Anknytning är livslångt
 • Konflikt är en del av relationen
 • Balans mellan självständighet och samhörighet
 • Förståelse, växande och förändring – allt börjar med empati
 • Balans mellan egna och andras behov
 • Relationer utvecklas om vi kan se våra egna behov och väga dem mot andras
 • Förändring innebär att gå vidare medan man förstår det förflutna
 • Anknytning ger glädje och smärta
 • Med trygg anknytning är relationen pålitlig även när det stormar. 

Programmet är utvecklat av psykologen Marlene Moretti, forskare vid Simon Fraser University i Kanada, och hennes medarbetare. Sedan 2009 har svenska forskare och utbildare utvecklat Connect-programmet så att det ska passa svenska förhållanden.

Kontakta oss

 1. Eva Yamba Yamba Metodgarant Connect
  Ulla Hannu Utbildare och handledare
 2. Eva Yamba Yamba Metodgarant Connect
  Charlotte Eklöf Utbildare och handledare 031-757 93 51
 3. Isabella Miulus Samordnare Connect HVB Barn och unga
  Malin Stihl Samordnare Connect HVB Vuxna