Samtal om Connect

Publicerad: 2019-07-19

Vi har intervjuat några av landets socialtjänster om hur de ser på och arbetar med Connect! Möt bland annat representanter för Karlskrona och Luleå kommun.