I reportaget berättar Robert Svensson, socialsekreterare på Linköpings kommun, om sina erfarenheter och Liv Nilhede, metodgarant, fördjupar sig om IHF.

Framgång på hemmaplan

I reportaget berättar Robert Svensson, socialsekreterare på Linköpings kommun, om sina erfarenheter och Liv Nilhede, metodgarant, fördjupar sig om IHF.
Liv Nilhede är metodgarant för IHF och intervjuas här om metodens bakgrund och hur vi arbetar med den idag.

Intervju med Liv Nilhede

Liv Nilhede är metodgarant för IHF och intervjuas här om metodens bakgrund och hur vi arbetar med den idag.

I denna film får vi se ett fiktivt familjesamtal gestaltat av skådespelare. 

Hur går ett familjesamtal till?

I denna film får vi se ett fiktivt familjesamtal gestaltat av skådespelare. 

I denna film har vi iscensatt ett fiktivt barnsamtal med skådespelare.

Hur fungerar ett barnsamtal?

I denna film har vi iscensatt ett fiktivt barnsamtal med skådespelare.

Kort introduktion av IHF

Tryggve Baldin, upphovsman till IHF, ger en kort introduktion av metoden.

Tryggve Baldin, upphovsman till IHF, ger en kort introduktion av metoden.

Längre presentation av IHF

Tryggve Baldin presenterar IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.

Tryggve Baldin presenterar IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.

Kontakta oss

 1. Liv nilhede, Handledare och metodgarant IHF
  Liv Nilhede Handledare och metodgarant IHF 046-540 20 35

  Du kan också mejla till:
  ihf@humana.se

 2. Göteborg

  Öppenvård 031-757 93 53

   

  Jönköping

  Mattias Kånåhols Familjehemskonsulent

   

  Linköping

  Öppenvård 013-327 24 10

   

  Lund

  Öppenvård 046-540 31 00

   

  Skövde

  Karin Törnqvist Lind Enhetschef

   

  Stockholm

  Öppenvård 08-122 057 62

   

  Umeå

  Federico Luna Regionchef Norr
  Carina Söderström Enhetschef

   

  Uppsala

  Öppenvård 018-10 01 99
  Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
  Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
  Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare

   

   

  Västerås

  Öppenvård 018-10 01 99
  Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
  Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
  Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare

   

   

  Växjö

  Öppenvård 0470-32 20 40

   

  Örebro