Kort introduktion av IHF

Tryggve Baldin, upphovsman till IHF, ger en kort introduktion av metoden.

Tryggve Baldin, upphovsman till IHF, ger en kort introduktion av metoden.

Längre presentation av IHF

Tryggve Baldin presenterar IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.

Tryggve Baldin presenterar IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.

IHF - en kvalitetssäkrad metod som ständigt utvecklas

Liv Nilhede, metodgarant för IHF, berättar om arbetet med att kvalitetssäkra metoden.

Liv Nilhede, metodgarant för IHF, berättar om arbetet med att kvalitetssäkra metoden.

Kontakta oss

 1. Liv nilhede, Handledare och metodgarant IHF
  Liv Nilhede Handledare och metodgarant IHF 046-540 20 35

  Du kan också mejla till:
  ihf@humana.se

 2. Göteborg

  Öppenvård 031-757 93 53

   

  Jönköping

  Mattias Kånåhols Enhetschef

   

  Linköping

  Öppenvård 013-327 24 10

   

  Lund

  Öppenvård 046-540 31 00

   

  Skövde

   

  Stockholm

  Öppenvård 08-122 057 62

   

  Umeå

  Federico Luna Regionchef Norr
  Carina Söderström Enhetschef

   

  Uppsala

  Öppenvård 018-10 01 99

   

  Västerås

  Öppenvård Första numret är dagtid, andra numret är vårt beredskapsnummer 070-678 57 67

   

  Växjö

  Öppenvård 0470-32 20 40

   

  Örebro