För Socialtjänsten

Tillbaka till ihf

IHF är en familjebehandling med hög intensitet som effektutvärderats med goda resultat på familjer med barn i åldrarna 9-18 år.

Familjens situation

 • Stora konflikter i vardagen
 • Barn som uppvisar beteendeproblem och har svårt att följa regler och gränser
 • Barn som har svårt med kompiskontakter eller umgås med antisociala kompisar
 • Skolproblem
 • Psykiskt dåligt mående, hos barn såväl som hos föräldrar
 • Föräldrar som av olika skäl har svårt att utöva ett konsekvent och skyddande föräldraskap
 • Familjemedlemmar som diagnostiserats med till exempel ADHD, Autismspektra med mera.

För att IHF ska fungera optimalt är det viktigt att de system som finns runt barnet och familjen samverkar. Samordnaren är den som har kontakt med Socialtjänst och andra professionella aktörer. Det är vanligt att familjer som erbjuds IHF haft andra insatser inom Socialtjänst och Barn- ungdomspsykiatri. Då vi vet att det finns mycket starkt forskningsstöd för att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten är vi mån om att stödja barn och familjer att nå framgång i skolan.

Fyra steg till IHF

Varje nytt steg bygger på att det finns samtycke från alla parter att gå vidare.

 1. En anonym "dragning" mellan socialtjänst och teamledare. Tillhör familjen målgruppen?

 2. Informationsmöte. Teamet träffar föräldrar, barn och andra eventuella aktörer och informerar om IHF.

 3. Kartläggning/Undersökning. Teamet träffar familjemedlemmar och professionella. Inhämtar info, skattningar och mål. Kartlägger skydds- och riskfaktorer.

 4. Uppstartsmöte. IHF-behandling inleds.

För att följa upp effekterna använder vi oss av standardiserade mätinstrument som finns inom ramen för Journal Digital.

Vi är tacksamma för att du tagit del av denna information. Om du har ytterligare frågor eller funderingar tveka inte att kontakta teamledare på din närmsta IHF-ort.

Källor

Kontakta oss

 1. Liv Nilhede Handledare och metodgarant IHF 046-540 20 35

  Du kan också mejla till:
  ihf@humana.se

 2. Göteborg

  Öppenvård 031-757 93 53
  Caroline Antehag Behandlingsfamiljskonsulent 031-757 93 53

   

  Jönköping

  Mattias Kånåhols Enhetschef

   

  Linköping

  Öppenvård 013-327 24 10

   

  Lund

  Öppenvård 046-540 31 00

   

  Skövde

   

  Stockholm

  Öppenvård 08-122 057 62

   

  Umeå

  Federico Luna Regionchef Norr
  Carina Söderström Enhetschef

   

  Uppsala

  Öppenvård 018-10 01 99
  Katrin Larsson Teamledare och samordnare

   

  Västerås

   

  Växjö

  Öppenvård 0470-32 20 40

   

  Örebro