Hem anne-lie.wikstrom@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Wikström
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.
I reportaget berättar Robert Svensson, socialsekreterare på Linköpings kommun, om sina erfarenheter och Liv Nilhede, metodgarant, fördjupar sig om IHF.

Framgång på hemmaplan

I reportaget berättar Robert Svensson, socialsekreterare på Linköpings kommun, om sina erfarenheter och Liv Nilhede, fördjupar sig om IHF.
I denna film får vi se ett fiktivt familjesamtal gestaltat av skådespelare. 

Hur går ett familjesamtal till?

I denna film får vi se ett fiktivt familjesamtal gestaltat av skådespelare. 

I denna film har vi iscensatt ett fiktivt barnsamtal med skådespelare.

Hur fungerar ett barnsamtal?

I denna film har vi iscensatt ett fiktivt barnsamtal med skådespelare.

Kontakta oss

 1. Anne-Lie Wikström, Handledare och metodgarant IHF
  Anne-Lie Wikström Handledare och metodgarant IHF 073-080 92 50

  Du kan också mejla till:
  ihf@humana.se

 2. Göteborg

  Öppenvård 0701-495 326

  Lund

  Öppenvård 046-540 31 00
  Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård

  Stockholm

  Öppenvård 08-122 057 62

  Umeå

  Federico Luna Regionchef Norr
  Carina Söderström Enhetschef

  Uppsala

  Öppenvård 018-10 01 99
  Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
  Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
  Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare

  Västerås

  Öppenvård 018-10 01 99
  Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
  Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
  Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare

  Växjö

  Öppenvård 0470-32 20 40