Hem anne-lie.wikstrom@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Wikström
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

IHF:s modul för familjer med yngre barn

Datum:

Tid: 09.00 - 16.00

Stad: Lund

IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling) är en teambaserad, manualiserad och effektutvärderad metod som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 3-18 år som har komplexa problem. Målet att familjesituationen ska bli så trygg att barnet eller ungdomen kan bo kvar hemma. IHF som metod erbjuder kunskap och strategier kring utvecklingstrauma, beteendeproblem, samspel,  familjestress, psykisk ohälsa och professionsövergripande samverkan. 

Utbildningen vänder sig till team som önskar att arbeta med familjer med barn i åldrarna 3-8 år.

Innehåll

Under teamutbildningen ska deltagarna erhålla kunskaper om:

  • Utvecklingspsykologi och anknytning
  • Sampel
  • Barnsamtal
  • Nödvändiga anpassningar av IHF för att möta yngre barn      

Utbildningen blandar inslag av föreläsning, filmvisning, grupparbete och praktiska övningar. Manual och arbetsmaterial delas ut. Vid full närvaro delas diplom ut.

Kursledare

Carina Hedenborg och Liv Nilhede

Vid frågor om utbildningen kontakta metodgarant, Liv Nilhede liv.nilhede@humana.se

Pris

2000 kr/deltagare exkl moms