Hem anne-lie.wikstrom@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Wikström
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

Välkommen till den årliga nationella IHF-dagen

Datum:

Tid: 10.00 - 15.00

Stad: Uppsala

Plats: Borgen i Uppsala, Orphei Drängars Plats 1

Anmälan:

FULLBOKAT!

Anmälan

IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling) är en teambaserad, manualiserad och effektutvärderad metod som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 3-18 år som har komplexa problem. Målet att familjesituationen ska bli så trygg att barnet eller ungdomen kan bo kvar hemma.

IHF-dagen vänder sig till alla aktiva IHF-team eller team som är i beredskap att påbörja en implementeringsprocess.

Syftet är att team ska få mötas, utbyta erfarenheter och orientera sig kring nya rön som rör metoden. Innehållet styrs utifrån ett nytt tema varje år. 2019 års tema kommer att vara ”IHF-teamarbete – framgångsrik förändring genom samverkan”.

Olika team såväl som interna/externa föreläsare kommer att presentera och involvera deltagarna i varierande innehåll.

Programmet för dagen hittar du här!

2019 års IHF dag är fullbokad men det kan finnas enstaka platser kvar (vid avhopp).
Kontakta oss om du är intresserad: 
liv.nilhede@humana.se eller christel.darte@humana.se