Påbyggnadsutbildning för dig som är familjebehandlare i IHF

Datum:

Tid: 09.00 - 16.00

Stad: Lund

Plats: Mer info kommer

IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling) är en teambaserad, manualiserad och effektutvärderad metod som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 9-18 år som har komplexa problem. Målet att familjesituationen ska bli så trygg att barnet eller ungdomen kan bo kvar hemma. IHF som metod erbjuder kunskap och strategier kring utvecklingstrauma, beteendeproblem, samspel,  familjestress, psykisk ohälsa och professionsövergripande samverkan. 

Denna påbyggnadsutbildning vänder sig till dig som arbetar som familjebehandlare i ett IHF-team. Under utbildningen ska deltagarna erhålla fördjupade kunskaper om familjebehandlarrollen. Utbildningen blandar inslag av föreläsning, filmvisning, grupparbete och praktiska övningar.

Kursledare

Christel Darte och Carina Hedenborg

Vid frågor om utbildningen kontakta metodgarant, Liv Nilhede liv.nilhede@humana.se 

Pris

2000 kronor/deltagare exklusive moms