Hem anne-lie.wikstrom@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Wikström
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

Implementering av IHF

Tillbaka till IHF

IHF - en kvalitetssäkrad metod som ständigt utvecklas

Liv Nilhede, metodgarant för IHF, berättar om arbetet med att kvalitetssäkra metoden.

Liv Nilhede, metodgarant för IHF, berättar om arbetet med att kvalitetssäkra metoden.

 För att möjliggöra detta måste vi kunna besvara tre frågor:

 • Vad säger vi att vi gör?
 • Gör vi det vi säger vi gör?
 • Gör det någon skillnad?

För att kunna besvara dessa frågor krävs en manual som beskriver arbetet. En kvalitetsorganisation som följer upp och kontrollerar arbetet. Samt ett ständigt pågående arbete med effektutvärdering.

IHF erbjuds familjer som har omfattande behov av stöd. Som därför gagnas av en behandling som är intensiv, hemmabaserad och familjeorienterad. Detta ställer krav på de verksamheter som genomför IHF. Till exempel krävs att enheten kan möjliggöra tillgänglighet utanför kontorstid och verka på platser som är bekväma för familjen.

Som en led i att implementera IHF i en verksamhet görs en förstudie på plats. I denna förstudie genomlyses olika praktiska förutsättningar gällande verksamheten. Viktigt är en diskussion förs på alla nivåer i verksamheten. Kring att en IHF-implementering är en process som sker i flera steg och kräver ett långsiktigt engagemang.

Implementeringsprocessen innehåller inslag som teamutbildning, handledning, manualläsning. Arbete med insamling av skattningsformulär samt certifiering där teamets arbete granskas och bedöms utifrån fastställda adherance kriterier. Detta kan upplevas som krävande. Samtidigt är detta nödvändigt för att tillförsäkra att olika IHF-enheter har verktyg som matchar målgrupp och intensitet. Det är även en kvalitetsgaranti för att olika IHF-enheter ska hålla en jämn kvalitet.

En certifierad IHF-enhet behöver re-certifieras efter två år. En re-certifierad enhet behöver re-certifieras efter tre år. 

Kontakta oss

 1. Anne-Lie Wikström, Handledare och metodgarant IHF
  Anne-Lie Wikström Handledare och metodgarant IHF

  Du kan också mejla till:
  ihf@humana.se

 2. Göteborg

  Öppenvård 031-757 93 53

   

  Jönköping

  Mattias Kånåhols Familjehemskonsulent

   

  Linköping

  Öppenvård 013-327 24 10

   

  Lund

  Öppenvård 046-540 31 00
  Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård

   

  Skövde

  Karin Törnqvist Lind Enhetschef

   

  Stockholm

  Öppenvård 08-122 057 62

   

  Umeå

  Federico Luna Regionchef Norr
  Carina Söderström Enhetschef

   

  Uppsala

  Öppenvård 018-10 01 99
  Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
  Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
  Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare

   

   

  Västerås

  Öppenvård 018-10 01 99
  Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
  Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
  Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare

   

   

  Växjö

  Öppenvård 0470-32 20 40

   

  Örebro

  Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef