Från boende till egen lägenhet!

Integro program är ett stödboende med förstärkta insatser.

Integro program är ofta den sista delen i en vårdfläta från placering i HVB eller familjehem. Boendet sker i enskilda träningslägenheter, centralt belägna i Malmö, Lund, Helsingborg och Hässleholm. Programmet är en modell där klienten får de bästa tänkbara förutsättningarna i form av kompetenta ungdomspedagoger med särskild kulturkompetens. Vi erbjuder fritidsstöd, läxhjälp, temakvällar med samhällsinformation med mera. Möjlighet till praktikplatser, att ta körkort samt hjälp med att skaffa ett eget boende efter avslutad placering. Insatserna individanpassas efter varje klients specifika behov och mål utifrån vård- och genomförandeplan. I Integro program arbetar vi lösningsinriktat utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi har tillgång till psykolog för såväl samtalsstöd som för bedömningar och utredningar. Samt tillgång till annan särskild kompetens till exempel för klienter med visst skyddsbehov.

Integro program har IVO stödboendetillstånd. Vi arbetar utifrån Humanas vision: ”Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla!” och värdegrund: Engagemang - Ansvar – Glädje.