Hem 070-092 19 18 Enhetschef Omar Chelly
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Från boende till egen lägenhet!

Integro program är ett stödboende med förstärkta insatser.

Integro Program är ett stödboende med förstärkta insatser för ungdomar i åldern 16-20 år. Målgruppen är pojkar och flickor med psykosocial problematik, har kommit som ensamkommande till Sverige och/ eller lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.

Integro program är ofta den sista delen i en vårdfläta från placering i HVB eller familjehem. Boendet sker i enskilda träningslägenheter, centralt belägna i Malmö, Lund, Helsingborg och Hässleholm. Integro program är en modell där klienten får de bästa tänkbara förutsättningarna i form av kompetenta ungdomspedagoger med särskild kulturkompetens. Vi erbjuder fritidsstöd, läxhjälp, temakvällar med samhällsinformation, möjlighet till praktikplatser, att ta körkort samt hjälp med att skaffa ett eget boende efter avslutad placering. Insatserna individanpassas efter varje klients specifika behov och mål utifrån vård- och genomförandeplan.

I Integro program arbetar vi lösningsinriktat utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi har tillgång till psykolog för såväl samtalsstöd som för bedömningar och utredningar samt tillgång till annan särskild kompetens t ex för klienter med visst skyddsbehov.

Balanshem AB/ Integro program är en verksamhet inom HUMANA- koncernen och har IVO stödboendetillstånd. Vi arbetar utifrån Humanas vision: "Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla!" och värdegrund: Engagemang – Ansvar – Glädje.