Hem 070-092 19 18 Enhetschef Omar Chelly
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Är du fastighetsägare och intresserad av långsiktigt samarbete?

Tillbaka till Integroprogram

Integro program är i ständig utveckling och vi är därför intresserade av att hyra ett antal lägenheter i kommuner över hela landet.

Integro för fastighetsägare

Integro program är ett stödboende program, vilket innefattar stöd av olika slag i träningsboende för ungdomar från 16 år.

Företrädesvis jobbar vi på uppdrag av kommunernas socialtjänst som beviljar personer bistånd till programmet under en tid av minst sex månader. Merparten har placeringstider mellan 18-36 månader.

Integro program är ansvariga för klienten under vårdtiden och står bland annat för lägenhetskontraktet till dess klienten själv eventuellt har möjlighet att ta över det.

De ungdomar som vi jobbar med kommer från olika bakgrund och förhållanden. Efter avslutat program har de egentligen inga andra svårigheter än att de ofta saknar familj och eller nätverk samt kan behöva hjälp med försörjningen. De går i skolan eller befinner sig i annan sysselsättning och är socialtjänsternas ansvar fram till 21 års ålder. Efter avlutat program är samtliga i sysselsättning, antingen helt självförsörjande, eller med någon form av ekonomiskt stöd för sitt uppehälle.

Ungdomen bor alltså i en träningslägenhet som vi står för och har en ungdomspedagog som ansvarar för allt stöd som den unge behöver i sin vardag.

När det börjar närma sig avslutning av programmet ska klienten flytta ut i egen lägenhet med eget kontrakt, alternativt ta över träningslägenheten och kontraktet från oss.

Vi samarbetar idag med flera fastighetsägare, främst i Skåne, genom vilka vi har lägenheter i Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm.

Fördelar

Fördelar av att samarbeta med Humana Integro program för dig som fastighetsägare är:

  • Vi kan teckna långvariga avtal.
  • Vi betalar alltid hyran.
  • Vi kan ha tillsyn under dygnets 24 timmar, vid eventuella problem agerar vi omedelbart.
  • Om ungdomen, som tagit över lägenheten, inte skulle betala hyran så gör vi det och kan komma att ta tillbaka lägenheten.
  • Vi lämnar hyresgaranti om inte Socialtjänsten gör det.

Kontakta oss

  1. Placeringsförfrågan Placeringsrådgivning öppet dygnet runt alla dagar
  2. Malmö