Hem 073-322 60 11 Frågor? Kontakta metodgarant Cissi Green
Kontakta TFCO! Här hittar du våra uppgifter.

TFCO - Treatment Foster Care Oregon

TFCO (tidigare känt som MTFC) är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet. TFCO kan också vara eftervård till placering på SIS eller HVB.

I ett samarbete mellan Bufdir och Bufetat (region mitt Norge) har det skapats en poddcast samt en musikvideo om TFCO.

Musikvideo och podd om TFCO

I ett samarbete mellan Bufdir och Bufetat (region mitt Norge) har det skapats en poddcast samt en musikvideo om TFCO.

Lyssna och titta här!

Mål med TFCO

Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med antingen sin urpsrungsfamilj eller bo i ett familjehem/stödboende. Under en behandlingstid på 8-10 månader tränar ungdomen på positiva samspel och beteenden i ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Parallellt med att ungdomen tränar nya beteenden i en behandlingsfamilj samt med en ungdomsterapeut och färdighetstränare, tränas föräldrar på att kunna stötta sin ungdom i dessa nya beteende, till exempel vad gäller konflikthantering och kommunikation, med hjälp av en familjeterapeut.

TFCO-team

Familjens nya färdigheter tränas med hjälp av teamet under programmets gång genom väl planerade och utvärderade hemmaträningar. För att koordinera behandlingsupplägg och interventioner har teamet och behandlingsfamiljen en samordnare till hjälp. Samordnaren har ansvaret att individualisera ungdomen och föräldrarnas TFCO-program, så att det anpassas efter familjens behov. TFCO har sin teoretiska bas i social inlärningsteori.

Flera personer sitter i konferens. En medarbetare siter med en kopp kaffe

Heja TFCO!

SBU:s senaste rapport om TFCO konstaterar att behandlingen är mer effektiv än institutionsplacering.

Läs mer om rapporten här!