Hem

Kontaktuppgifter

Humana förvärvar Salboheds Gruppboende

Publicerad: 2015-07-24

Salboheds Gruppboende är ett LSS-boende för flickor och pojkar i gymnasieåldern, personkrets 1, i Västmanland.

Målgruppen har lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Ofta i kombination med andra former av beteenden. Som gör att de har svårt att fungera i många situationer. Vanligt är även diagnoser inom autismspektrumet. Även elever utan utvecklingsstörning tas emot. I de fall deras problematik är så komplex att de inte kan finna annat boende.

Verksamheten har funnits i snart 100 år, sedan millennieskiftet i privat regi, då landstinget överlät ägarskap och drift till personalen. Fram till den 30 juni 2015 drev Salbohed även en gymnasiesärskola, men denna verksamhet överläts per den 1 juli 2015 till Sala kommun.

Salboheds Gruppboende blir en del av Humanas affärsområde Individ och familj. Det är ett välkommet tillskott till Humana och stärker LSS-verksamheten för barn och unga. Övertagandet gäller från den 15 juli 2015 och innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal.

– Vår gemensamma värdegrund och vår samsyn på hur vi bedriver god och utvecklande vårdverksamhet. Är något som förenar alla inom Humana Individ och familj. Vi ser fram emot att tillsammans med Salboheds Gruppboende ytterligare utveckla våra LSS-verksamheter, säger Claus Forum affärsområdeschef Individ och familj.