Hem

Kontaktuppgifter

Off.Clinic ny medlem i Humana-familjen

Publicerad: 2015-11-25

Humana, marknadsledare inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg. Samt förskola, skola, korttidsboende för barn med flerfunktionshinder förvärvar Off.Clinic.

Off.Clinic arbetar specialiserat med sexuella beteendeproblem och trauma/PTSD, bland annat med specialisering på unga med självskadande sex. Off.Clinic arbetar i öppenvård i hela landet med mottagning i Malmö och Kristianstad. Samt driver Visslan HVB i norra Skåne för pojkar och flickor i ålder 10-18 år. Som är i behov av en högre skyddsnivå. Målgruppen i öppenvården är i ålder 0-25 år.

Off.Clinic blir en del av Humanas affärsområde Individ och familj. Det är ett välkommet och naturligt tillskott till Humanas befintliga verksamhet, och stärker Humana på detta område.

Övertagandet gäller från och med nu och innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal.

– Vi välkomnar Off.Clinic som en ny medlem i Humana-familjen, säger Claus Forum affärsområdeschef Individ och familj.

– Vår gemensamma värdegrund och vår samsyn på hur vi bedriver god och utvecklande vårdverksamhet. Är något som förenar alla inom Humana Individ och familj. Vi ser fram emot att tillsammans med Off.Clinic ytterligare utveckla våra verksamhetsområden.