Hem

Kontaktuppgifter

Humana firar Tiangruppens HBTQ-certifiering

Publicerad: 2016-04-08

Humana arbetar för allas rätt till ett bra liv. Enligt forskning är HBTQ-personer överrepresenterade bland personer med psykisk ohälsa. Därför är det naturligt att vi nu tagit första steget och certifierat Tiangruppen och deras verksamheter för att öka medvetenheten i dessa frågor. Ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen och utbilda och certifiera fler av Humanas verksamheter.

Den 8 april, kl. 13.30-16.00, firas certifieringen vid en mottagning på Uppsala Stadsteater. Här kan man utmana sina egna värderingar, lyssna till psykolog Ulla Thorslund, höra om vad certifieringen betytt för Tiangruppen samt bli underhållen av talangfulla ungdomar.

Om certifieringen

Tiangruppens personal har genomgått en 1-årig certifieringsprocess via RFSL. HBTQ-certifieringen handlar om att lära sig om sina och andras rättigheter och att ur ett normkritiskt perspektiv synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser.

Under utbildningen har alla diskrimineringsgrunder belysts och i synnerhet HBTQ-personers situation ur olika perspektiv. Under utbildningstillfällena har det varvats föreläsningar med interaktiva element och övningar inom teman som:

  • mångfald
  • mänskliga rättigheter
  • alla diskrimineringsgrunder
  • hbtq-begrepp
  • lagar och rättigheter
  • bemötande
  • normer
  • » makt

Målet har varit att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna och att skapa förutsättningar för ett respektfullt bemötande!

Certifieringen var klar under december 2015 och gäller i tre år. Därefter måste re-certifiering göras.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Therese Holtz, verksamhetschef Tiangruppen, 070-612 19 90, therese.holtz@humana.se.