Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Skellefteå Stöd & Behandling AB välkomnas till Humana-familjen

Publicerad: 2017-01-17

Humana, marknadsledare inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. Med verksamheter inom äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Förvärvar Skellefteå Stöd & Behandling AB. Förvärvet innebär att Humana stärker sin position inom Individ & Familj i Norrland. Där Humana sedan tidigare driver Boromir HVB samt familjehem och öppenvård.

Skellefteå Stöd & Behandling driver stödboendet Fyren samt Lotsen HVB. Målgruppen är pojkar 14-18 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik (ADHD). Pojkarna kan även ha problem som begynnande drogmissbruk och lättare kriminalitet.

Tillsammans med Humanas familjehem och öppenvård i region Norr. Ökar våra möjligheter att i regionen anpassa omsorgsformer dynamiskt efter kundens behov. Förvärvet innebär även att Humana får ökade möjligheter att ta emot unga pojkar med begynnande drogmissbruk.

Skellefteå Stöd & Behandling som startade sin verksamhet 2013. Har 8 platser i HVB och 15 platser i stödboende. Drygt 10 anställda och omsätter cirka 12 miljoner. Övertagandet gäller från och med nu och innebär inga förändringar för den dagliga verksamheten. Skellefteå Stöd & Behandling och Humana har en samsyn på hur en bra verksamhet ska bedrivas och utvecklas.

– Det känns fantastiskt att vi nu blir en del av Humana. Att vi som en del i något större. Får helt nya möjligheter att förverkliga våra idéer, säger Michael Rönningsen, ägare och föreståndare Skellefteå Stöd & Behandling.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Skellefteå Stöd & Behandling ytterligare utveckla vår kvalitativa verksamhet i Norrland. Vi delar gemensamma värderingar och har en samsyn på hur god och utvecklande vårdverksamhet ska bedrivas. Något som förenar alla inom Humana Individ & Familj, säger affärsområdeschef Claus Forum. - Vi önskar Fyren och Lotsen varmt välkomna till Humana-familjen.