Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fler platser för pojkar med missbruk

Publicerad: 2017-09-12

Villa Fridhem i Västerås erbjuder 15 platser och tar emot placeringar från hela Sverige. Målgruppen är pojkar i ålder 14-18 år. Med ett etablerat missbruk eller eventuellt riskbruk och alla de problembeteenden. Samt diagnoser som ofta finns vid missbruk.

De pojkar som Villa Fridhem tar emot har också ofta haft tidigare insatser samt svårigheter i skolan.

Humana har under det senaste året sett behovet av platser för unga med missbruksproblematik öka.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu öppnat denna verksamhet. Att vi har redan har fått vår första inskrivna ungdom, säger Ulrik Bonnevier, regionchef Humana Individ & Familj.

Villa Fridhem ger fler ungdomar chansen till bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Det innebär att Humana stärker sin närvaro i Västmanland. Där vi sedan tidigare driver flera HVB, Salboheds Gruppboende (LSS). Samt familjehem och öppenvård med regionkontor i Västerås.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrik Bonnevier
regionchef
ulrik.bonnevier@humana.se
073-322 60 18