Hem

Kontaktuppgifter

Stora skillnader mellan kommunerna enligt Barnbarometern

Publicerad: 2019-03-19

Rädda Barnen och omsorgsföretaget Humana presenterar idag Barnbarometern, en enkätundersökning som riktar sig till landets alla kommuner. En övergripande slutsats är att en hel del blivit bättre med tiden men att det går alldeles för långsamt. Det är omotiverat stora skillnader mellan kommunerna. Bara som ett exempel, knappt fyra av tio kommuner lyssnar systematiskt på barnens egna upplevelser av kommunens insatser.

Det är sjätte året i rad som Barnbarometern genomförs. 171 av 290 kommuner har lämnat svar i årets undersökning. Frågorna spänner över alltifrån implementeringen av FN:s Barnkonvention, om hälsoundersökningar genomförs för barn som placeras utanför hemmet och om man lyssnar på barnen själva när de är föremål för insatser av socialtjänsten. Men även bland annat frågor om kommunen klarar av utredningstider och hur hög personalomsättningen är bland socialsekreterare.

– Det är få i Sverige som har en så utsatt situation som de barn som är föremål för insatser av socialtjänsten. Rädda Barnens uppdrag är att lyfta fram dem utan egen röst. Barnbarometern tar tempen på läget i landet. Och det är tydligt att även om det sakta blir bättre i många kommuner så visar Barnbarometern att det återstår väldigt mycket att göra i kommunerna, säger Ola Mattsson, chef Rädda Barnens Sverigeprogram.

– Våra medarbetare möter många av de barn som på olika sätt behöver samhällets insatser. Barnbarometerns frågor lyfter fram viktiga förutsättningarna för möjligheten att ge alla barn chansen till ett bra liv. Det är omotiverat stora skillnader mellan landets kommuner och vi kan i Barnbarometern inte se att dessa skillnader beror på strukturella skillnader som storstad/glesbygd eller politiskt styre. Kommunerna måste bli bättre på att samverka och lära av varandra, säger Claus Forum, affärsområdeschef Humana Individ och familj.

Debattartikel i Dagens Samhälle

Barnbarometern 2018