Hem

Kontaktuppgifter

Nytt HBTQ-certifikat utfärdat för Region Uppland, Barn och Unga

Publicerad: 2020-06-04

Förnyelsen av certifikatet är en bekräftelse på att Region Uppland fortfarande arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer i verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett HBTQ-perspektiv.

HBTQ certifikat
I certifieringen ingår bland annat att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.

Region Uppland består av enheterna Aminagården, Bellagården, Dalilagården, Eleonoragården, Mathildagården och Novagården som tar emot flickor och transsexuella ungdomar, 14 – 20 år med självdestruktivt beteende och känsloregleringsproblematik samt Vattmyren I & 2 som tar emot pojkar, 15-20 år med ett sexuellt utagerande beteende och har stödboende för ungdomar med olika psykosocial problematik i åldern 16-20 år.

Till alla enheter Region Uppland

Certifikatet är utfärdat i januari 2020 och gäller till och med januari 2023.