Hem

Kontaktuppgifter

Kommentar med anledning av SVT:s granskning av HVB hem i Sverige

Publicerad: 2020-11-29

I helgen inledde SVT en större granskning av HVB och brister inom dessa verksamheter. Humana nämns som en av ett stort antal aktörer. Vi har också valt att delta i intervjuer med SVT då vi vill vara så transparenta och öppna som möjligt. Vi är i grunden positiva till att både våra och andras verksamheter granskas av såväl myndigheter som media.

I inslagen finns det personer som yttrar sig om sina upplevelser och sitt mående. Av individsekretesskäl får vi inte kommentera enskilda ärenden oavsett om det rör personer som är eller har varit i någon av våra verksamheter eller hos någon annan aktör. Vi beklagar givetvis om någon skulle känna sig otrygg i någon av våra verksamheter och vi arbetar hårt för att ingen ska behöva känna så.

Men det gör dock oss inte felfria. Vi arbetar hårt för att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter. Och vi gör det tillsammans med bland annat IVO – den myndighet som övervakar oss. Varje år gör vi därför själva ett antal anmälningar, så kallade Lex Sarah, till IVO. I dessa beskriver vi vad som hänt, hur vi agerat själva, vilka konsekvenserna för klienter och medarbetare det inträffade fått och vad vi gör för att det inte ska återupprepas eller riskera leda till något ännu värre.

Det kan till exempel handla om byte av ledningen för en verksamhet, andra förändringar i personalstaben, fortbildning av medarbetare, utökad handledning eller förändring av inriktningen på en verksamhet. Det kan också handla om nedstängning av en verksamhet om så krävs. Vissa förändringar kan också ta längre tid än andra.

Vi publicerar dessutom alla IVO-anmälningar på vår webb för att även andra ska kunna lära sig av våra misstag och hur man agera för att rätta till dem.

Humana är Sveriges största aktör inom det sociala området. Vi har ett stort antal högt specialiserade behandlingshem, HVB, familjehem och även öppenvård. Vi tar varje år hand om ett mycket stort antal personer med ofta väldigt svår problematik. Det kan handla om till exempel missbruk, kriminalitet, självskadebeteende. Många gånger har också de som placerats hos oss redan haft ett antal misslyckade behandlingsinsatser bakom sig. Med vår stora bredd på verksamheter ökar chansen att man kan sätta in rätt behandling på rätt ställe för att nå framgång i behandlingsarbetet.

Humana är stolta över den verksamhet vi har. Vi har fantastiskt engagerade, kunniga och kompetenta medarbetare. Vi har några av Sveriges absolut bästa verksamheter och ett stort antal av de allra bästa som arbetar inom området. Vi är, som sagt var, inte felfria. Men vi tar tag i problem, reder ut dem och gör allt vi kan för att bli ännu bättre. Vi nöjer oss inte med mindre än att alla de som är placerade hos oss ska få ett bra liv. Vi vet att vi hjälpt många och vi kommer fortsätta att göra det nu och i framtiden.

För mer information kontakta presschef Patrik Silverudd
Mejl: patrik.silverudd@humana.se