Hem

Kontaktuppgifter

Ny manual för bedömning av familjehem

Publicerad: 2021-02-03

Humana har skapat en ny bedömningsmanual med en ny metod för att bedöma familjer som vill bli familjehem. Manualen kallas för ”Nya bedömningsmanualen”, och är utvecklad under de senaste åren. Denna kommer att ersätta den tidigare manualen, där nya Kälvesten ingick som djupintervju.

Syftet med den nya manualen är att addera dimensioner som vi på Humana har saknat tidigare. I manualen finns bland annat en ny, framtagen djupintervju att genomföra med familjer som vill bli familjehem

I arbetet med att utveckla en ny bedömningsmodell har vi tittat på forskning som finns kring familjehemsplacerade barn samt inventerat olika sätt att utreda familjehem i Sverige och i andra länder. Vår bedömningsprocess bygger på flera beprövade modeller: TryggBas, KASAM, basen och föräldraförmågorna i BBIC samt BRAfam. Processen bygger även på föräldrarnas förmåga att ta emot handledning, samarbeta samt uthållighet och stresstolerans. Socialstyrelsens föreskrift om vad som ska ingå i en familjehemsutredning har också tagits i beaktande.

Bedömningsprocessen bygger på många olika moment, till exempel telefonsamtal, två-fyra hembesök, registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten, referenstagning, samtal med biologiska barn samt djupintervjuer m.m.

Allt insamlat material under bedömningsprocessen ligger till grund för bedömning av familjens styrkor och sårbarheter som har visat sig viktiga vid matchningen av familjehem men även för vår handledning av familjehemmen. Inför den slutliga bedömningen tar vi in en utomstående bedömare (second opinion) som går igenom och reflekterar över djupintervjun, samt över de övriga momenten som gjorts under bedömningsprocessen.