Hem

Kontaktuppgifter

Den 15 mars öppnar Björklunda - Villa Niki

Publicerad: 2021-02-15

Idag 15 mars öppnar Björklunda - Villa Niki, en ny avdelning på enheten Björklunda, för kvinnor och män från 21 år. Huset ligger naturskönt ca 1 km från i Hässleholms kommun och läget ger möjlighet till stor avskildhet.

Björklunda – Villa Niki har 6 platser och en mycket högre personaltäthet än på traditionella SoL-boenden.

Enhetschef Andrea Ljungqvist berättar att de tänkta klienterna är personer som är utåtagerande och personalen på Björklunda - Villa Niki kommer att arbeta med lågaffektivt bemötande, men främst med uthållighet. Klienter som har en utåtagerande problematik och som ofta har behövt flytta, behöver just uthållighet. De har ofta varit på flera olika enheter, de har varit svåra att få en allians med och inte varit delaktiga i sin vård. 

Info Björklunda - Villa Niki

Läs mer om Björklunda - Villa Niki här.

  • Ny del av enheten Björklunda
  • 6 platser
  • Kvinnor och män från 21 år.
  • Korttidsplatser
  • Ligger i Tyringe, Skåne
  • Målgruppen är personer som har ett utåtagerande beteende och har bott på flera olika boenden tidigare.
  • Vi erbjuder heldygnsvård, en liten klientgrupp, hög personaltäthet och individuella insatser.

​​​​​​​För frågor om enheten, hör vänligen av dig till:

Mirsen Ulger Placeringskoordinator 072-246 48 32