Hem

Kontaktuppgifter

Humana öppnar en ny enhet, Bergtallen HVB

Publicerad: 2021-09-14

Bergtallen HVB är Humanas nya enhet inom affärsområdet Individ och familj.

Strax utanför Ulricehamn ligger Bergtallen HVB. Enheten tar emot flickor och pojkar, 8-11 år, där barnen ofta har en svår och komplex psykosocial och emotionell problematik som kan ta sig uttryck i utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering, brister i sociala färdigheter och problematisk skolfrånvaro. Föreståndare är Björn Bolin.

Inblandade i uppstarten, förutom Björn, har varit Kristina Andersson, biträdande föreståndare på Vassbo, Anders Lindell, regionchef region Öst samt Therese Holtz, divisionschef Barn och Unga.

Utomhusbild på boendet

Information om Bergtallen HVB

  • Kommun: Ulricehamn
  • Ålder: 8-11 år
  • Kön: Flickor och pojkar
  • Antal platser: 5
  • Problematik: Barnen har ofta en svår och komplex psykosocial och emotionell problematik som kan ta sig uttryck i utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering brister i sociala färdigheter och skolvägran. Det är även vanligt att våra barn upplevt trauman och tidig omsorgssvikt.

Läs mer på Bergtallen HVBs hemsida

För mer information, vänligen kontakta:

Susan Johnston standing posing for the camera
Therese Holtz Divisionschef Barn och unga, Familjehem och öppenvård
Placeringsförfrågan Placeringsrådgivning öppet vardagar 8-17