Hem

Kontaktuppgifter

Manual lanserad för Humanas stödboenden

Publicerad: 2021-11-15

Nu har Humana lanserat Tryggstöd, en ny manual för alla stödboenden inom division Familjehem och öppenvård. Manualen har arbetats fram under ett års tid för att få en gemensam plattform och arbeta utifrån gemensamma arbetssätt och teorier.

I manualen beskrivs den teoretiska utgångspunkten, vad forskning säger samt att olika processer och rutiner tydliggörs. Manualen ska underlätta arbetet för våra medarbetare och chefer, vara ett tydligt erbjudande till socialtjänsten och framförallt ska det höja kvaliteten i vår insats till klienten. 

​​​​​​​​​​​​​​Manualen består av tre delar: 

  1. En övergripande manual som beskriver till exempel vår värdegrund, teori, forskning, arbetssätt, skattningar, dokumentation och olika konkreta verktyg att använda i arbetet med klienten.
  2. Bilagor i form av checklistor och rutiner för olika roller och delar i arbetet.
  3. Ungdomspärmen som är det material som ungdomen får och som innehåller viktig information såsom förhållningsregler i boendet, vad som händer första tiden, tips på hur man söker bostad med mera.

"Vi har förbättrat olika delar utifrån ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF), till exempel har vi tagit fram en checklista att gå igenom med ungdomen för att underlätta mötessituationer", berättar Anna Falk.

I manualen beskrivs också modellen ”Förstärkt stödboende” som innebär en strukturerad modell för klienter med mer omfattande problematik och i behov av behandling. Modellen består av fyra faser med olika intensitet och där vi arbetar i team och med individuella belöningssystem. 

​​​​​​​Manualen i kombination med andra viktiga faktorer såsom handledning, utbildning och kollegialt stöd kommer bidra till att vi ökar kvalitén i verksamheten, att våra klienter i stödboende får ännu bättre livskvalitet och därmed bättre förutsättningar i livet framåt.

Läs mer om Humanas stödboenden här