Hem

Kontaktuppgifter

Connect rankad på högsta nivån hos forskningsinstitut

Publicerad: 2022-02-28

Connect är ett anknytningsbaserat program som Humana erbjuder på flertalet verksamheter runt om i Sverige. Programmet har nyligen blivit rankad på högsta nivå hos CEBC (California Evidence Based Clearinghouse for Child Welfare) i USA, ett institut med syfte att granska och klassificera forskning samt bidra till att sprida evidensbaserade program.

Denna ranking på den vetenskapliga betygsskalan (eng: Scientific Rating Scale), intygar kvaliteten på programmet samt betydelsen och hållbarheten av behandlingsresultaten. Syftet med rankingskalan är att utvärdera program baserat på tillgängliga forskningsbevis. En lägre poäng indikerar en högre nivå av forskningsstöd. Tidigare ranking för Connect var 3 av 5, och nu är alltså rankingen 1 av 5. Connect ges därmed ett starkt forskningsstöd.

Connect är dessutom det enda traumainformerade och anknytningsbaserade programmet speciellt utformat för föräldrar till tonåringar, för att uppnå detta betyg.

"Detta är mycket roliga nyheter, då det bekräftar det att Connect är ett bra program som fungerar", säger Lisa Skutin, metodgarant för Connect.

Connect på Humana

Humana är certifierade i Connect och flertalet verksamheter i hela Sverige erbjuder detta program. Humana har dessutom metodgaranter som arbetar med Connect, vilket bland annat innebär att ansvara för implementeringen av Connect i Norden. Humana är de enda som kan utbilda och handleda i Connect i Norden. Humana erbjuder dessutom e-connect, vilket gör att programmet kan utförs digitalt.

Här finns Connect i Sverige

Vad är Connect?

Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Det är ett strukturerat program som bygger på grundläggande teorier om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling.

Programmet har nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till barnet/klienten. Det hjälper föräldrar/omsorgspersoner och behandlingspersonal att hitta nya sätt att förstå barnet/klienten och hens beteende samt nya sätt att förstå sig själv och sitt sätt att reagera på. De nio principerna ger anknytningsbaserade verktyg och möjligheter att förändra föräldra- och omsorgsrollen/behandlarrollen.

Vid frågor, vänligen kontakta

Lisa Skutin Metodgarant Connect