Hem

Kontaktuppgifter

Vi har ökat antalet egenkontroller med över 50 procent

Publicerad: 2022-06-08

Humanas kvalitetschef inom Individ och familj, Damir Bandic, har blivit inbjuden att tala på ett webbinarium anordnat av Svenska institutet för standarder (SIS). Självklart när SIS är inblandat står standardisering och certifiering på dagordningen, denna gång inom HVB-området. Ett område och ämne som Damir brinner för.

– Jag hoppas att webbinariet kan bidra till en bättre dialog och i förlängningen kanske en plattform där ett flertal viktiga aktörer kan samverka för mer standardiseringsarbete inom HVB. Allt för att säkerställa en trygg och säker vård, säger Damir Bandic.

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som går att enas kring. Genom att standardisera repetitiva arbetsuppgifter ökar både kvalitet och produktivitet genom att minska variation därför att alla arbetar på ett och samma sätt. Det ligger i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

– Kvaliteten på omsorgen ska inte avgöras av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i landet den utförs. Genom att följa en standard kan vi skapa tydlighet och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen för klienterna, brukarna, leverantörerna av tjänster samt för beställarna.

På Humana utfördes under år 2020, 939 egen/internkontroller medan under 2021 har totalt 1441 egen/internkontroller genomförts. Det är en positiv ökning på 53 procent. Vad som är viktigt att ha i åtanke är också att antalet egenkontrollslistor utökas till fler vilket innebär en mer omfattande mätning.

– Allt vi gör inom Humana görs ytterst för att skapa nytta för våra klienter och uppdragsgivare. Vi ska sträva efter att ständigt bli bättre så att våra kunders behov bättre tillgodoses. Och vi ska följa upp och kontrollera vad vi gör. Under 2021 ökade exempelvis våra egna internkontroller med över 50 procent vilket jag är väldigt stolt över att vi åstadkommit. Vår största utmaning är att det rör sig fort och det händer mycket inom området och att utgå från en standard skapar en struktur och trygghet som vi kan förhålla oss till, menar Damir.


Humanas verksamheter inom Individ- och familj: 
Inom Humanas affärsområde Individ och familj erbjuds HVB för barn, unga och vuxna, stödboenden, särskilda boenden, korttidsboenden, familjehem och öppenvård samt skolor. Området är uppdelat i 3 divisioner, som innehåller 120–130 enheter (ca 70 juridiska bolag), cirka 1800 klienter/ärenden och runt 2.000–2.500 anställda.  

Vill du delta i webbinariet? 
Läs mer och anmäl dig här