Hem

Kontaktuppgifter

Fina siffror i Socialstyrelsens undersökning

Publicerad: 2022-09-08

Under 2022 utförde Socialstyrelsen en enhetsundersökning för att kunna visa öppna jämförelser av daglig verksamhet och Bostad med särskild service, LSS. Syftet med undersökningen var att stimulera till kunskap- och verksamhetsutveckling, på främst lokal nivå. Det för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Inom Humana svarade cirka 50 procent av våra LSS-enheters föreståndare upp.
Det är kommunen själv som fyller i listan på vilka LSS-boenden som finns tillgängliga i kommunen. Detta gör att de kan ha missat några av våra boenden, vilket i sin tur kan förklara varför bara hälften av våra enheter har svarat. Vi är dock väldigt nöjda med siffrorna som undersökningen presenterar och hoppas på ett ännu högre deltagande vid nästa tillfälle.

​​​​​​​Se axplock från resultatet nedan:

Genomförandeplaner

 • 95 % uppger att samtliga klienter har aktuella genomförandeplaner (Riket 81 %)
 • 91 % uppger att de har individuella mål (Riket 69 %)
 • 95 % uppger att klienten varit delaktig (Riket 73 %)​​​​​​​

Brukarinflytande

 • 77 % uppger att de har gemensamma möten med klienterna (Riket 38 %)
 • 95 % uppger att klienternas åsikter används för att utveckla verksamheten (Riket 60%)

Helhetssyn/samordning

 • 100 % uppger att de har rutiner för att säkerställa tillgång till Hälso- och sjukvård
 • 100 % uppger att de har rutiner för samverkan kring hjälpmedel

Personalens kompetens

 • 68 % uppger att personal har individuella kompetensutvecklingsplaner (Riket 67 %)
 • 86 % uppger att de har en samlad kompetensutvecklingsplan för verksamheten (Riket 57)
 • 41 % uppger att de har kompetensutveckling inom AKK  (Riket 45 %)
 • 86 % uppger att de har kontinuerlig handledning (Riket 39 %)

Trygghet och säkerhet

 • 100 % uppger att de har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp.
 • 91 % uppger att det finns rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.
 • 91 % uppger att det finns rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel)

Ta del av undersökningen i sin helhet här