Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

TFCO - nu även i Växjö

Publicerad: 2022-09-09

TFCO (Treatment Foster Care Oregon) är en manualbaserad metod som används inom familjehemsvården. Det är en metod med hög evidens som riktar sig till ungdomar mellan 13-18 år med svår beteendeproblematik. På flera platser i både Sverige och Norge erbjuder vi redan metoden. Och från september finns vi även tillgängliga i Växjö.

Humana har bedrivit TFCO-A sedan 1999. Metoden är väldigt framgångsrik för barn och unga med svår beteendeproblematik. Insatsen är tidsbegränsad och TFCO-teamet arbetar intensivt med hela nätverket (inklusive föräldrar, skola med mera) under cirka ett år för att få ner intensiteten i ärendet så att öppenvården kan ta vid och ungdomen bo antingen hemma eller i annan form av lägre intensitetsvård (familjehem/nätverkshem eller stödboende). Resultaten är goda utifrån forskningsresultat och rekommenderas av Socialstyrelsen. 

Jim Sandersson arbetar som enhetschef för TFCO-verksamheten i Växjö och har varit med på uppstartsresan. Han berättar att mottagandet kring öppningen har varit väldigt positivt både internt och externt. 

– Det har varit flera kommuner i det geografiska närområdet som uttryckt att det är bra med en TFCO enhet i Småland. Jag ser en strategisk fördel att öppna en verksamhet i ett område som haft långt till närmsta TFCO enhet. Det möjliggör att vi kan hjälpa ungdomar och familjer i bland annat Småland och Blekinge på ett effektivare sätt.
Mina förväntningar på sikt, är att få en stabilitet i verksamheten och kunna ge ungdomar den hjälp som denna fantastiska metod erbjuder, säger Jim.

 

Läs mer om TFCO här