Hem

Kontaktuppgifter

Fördubblat antal TFCO-platser i Stockholm

Publicerad: 2022-10-20

För snart ett år sedan gick Socialstyrelsen ut och rekommenderade TFCO som behandlingsmetod för ungdomar 12-17 år. Sedan dess har trycket ökat gällande förfrågningar rörande metoden. Nu utökar Humanas enhet i Stockholm och fördubblar antalet platser.

TFCO (tidigare känt som MTFC) är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet. TFCO (Treatment Foster Care Oregon) kan också vara eftervård till placering på SIS eller HVB. 

I Stockholm har Humana erbjudit TFCO sedan 2006 och har därmed skaffat goda kunskaper kring att arbeta med familjehemmen och metoden. Under våren och sommaren har ett projekt pågått med att rekrytera och utbilda ny personal som tillsammans bildar två nya TFCO-team. Samtliga medarbetare i teamen har lång erfarenhet av socialt arbete.

Matilda Gaudras har arbetat med TFCO i över 15 år, hon leder nu
även den nya arbetsgruppen i Stockholm. 

– Eftersom metoden är efterfrågad och rekommenderad av Socialstyrelsen är det glädjande att vi kan ta emot och hjälpa fler ungdomar. Det är en fantastisk metod som funkar, säger Matilda.  

TFCO erbjuds på flera orter i landet; Lund, Skövde, Hässleholm, Linköping, Stockholm och senaste tillskottet, Växjö. I Stockholm har man även utvecklat ett samarbete med Off.Clinic och specialiserar sig på ungdomar med sexuellt utagerande beteende. 

Här kan du läsa mer om TFCO

Är du eller vet du någon som är intresserad av att bli behandlingsfamilj? 

Läs mer och ansök här

För mer information, kontakta: 

Matilda Gaudras Enhetschef TFCO och Öppenvård Off Clinic Stockholm 073-322 73 67