Hem

Kontaktuppgifter

Höjd utbildningsnivå och ökad kompetens för medarbetarna

Publicerad: 2022-11-14

Humana arbetar aktivt med att stärka kompetensen och utbildningsnivån bland medarbetare inom organisationen. Som en del i det arbetet har ett 30-tal personer inom division Barn och unga fått möjligheten att utbilda sig till socialpedagoger.

Till sommaren blir, efter två år, runt 30 medarbetare klara med sin utbildning till socialpedagoger med särskild kompetens inom KBT (400 YH-poäng). De har då fått kunskaper inom bland annat juridik, psykologi och socialpedagogik. I och med detta höjer vi utbildningsnivån i organisationen vilket ger ett mervärde för medarbetarna, höjer kvaliteten i våra verksamheter och ger oss möjligheten att kunna vara mer i fler ramavtal.  

“Vi ska sträva efter att fortbilda och utbilda efter de behov vi har och för att kunna tillmötesgå de krav som ställs på oss som vårdgivare. Vi behöver tänka långsiktigt, både genom att attrahera nya medarbetare men framförallt motivera och fylla på kunskap hos befintliga medarbetare. Många av dessa utbildningar kan man också söka som privatperson, vi uppmuntrar verkligen till att man söker och utbildar sig om motivationen finns”, säger Therese Holtz, divisionschef Barn och unga, Familjehem och öppenvård. 

Under 2023 kommer nya utbildningssatsningar göras med möjlighet för medarbetare till kompetensutveckling. I samarbete med division Vuxen och med stöd från Humana Academy har nya upphandlingar gjorts för att möjliggöra nya utbildningsplatser.  

För mer information, kontakta: 

Susan Johnston standing posing for the camera
Therese Holtz Divisionschef Barn och unga, Familjehem och öppenvård