Hem

Kontaktuppgifter

Vi måste lyfta fram det goda i omsorgsbranschen

Publicerad: 2022-11-17

Tobias Widar på Humana vill samla alla aktörer inom omsorgssektorn för att tillsammans förändra den negativa bild av branschen som dominerar media. Vi måste lyfta fram det positiva och goda arbete som en halv miljon människor utför varje dag.

Som divisionschef inom Humanas Individ- & Familjeomsorg leder Tobias Widar ett 80-tal verksamheter med ungefär 2 000 anställda.

– I hela Sverige arbetar ungefär en halv miljon inom omsorgssektorn. Det är 10 procent av hela arbetsmarknaden, och många av oss känner inte igen oss i medierapporteringen, säger Tobias.

I en bransch med en halv miljon anställda, som många gånger utför ett utmanande och komplext arbete så kommer det ofrånkomligen ske avvikelser.

– Som det ser ut nu är det endast avvikelserna som uppmärksammas, man missar all fantastisk omsorg som utförs varje dag året runt och som i regel fungerar oerhört bra! Det blir en felaktig balans i rapporteringen, menar Tobias.

Negativa händelser är ovanliga, långt ifrån vardag inom omsorgen, och påverkar alla som arbetar inom den verksamhet där något skett.

Tobias är orolig att den kommande generationen, framtidens arbetskraft, ska påverkas negativt av en ensidigt negativ medierapportering av omsorgssektorn.

– De här händelserna som vi tar del av via media är avvikelser från det normala. När det är det enda som synliggörs ger det en bild av att det är så vardagen inom omsorgen ser ut, och det blir ett problem för omsorgsbranschen som står inför stora utmaningar när det gäller personalförsörjningen, säger Tobias.

Enligt prognosen kommer Sverige behöva öka bemanningen på det här området med 20% fram till 2035. Vilket gör det till en enorm framtidsbransch för unga människor.

– Det handlar om att vi måste visa de unga varför just den här branschen är ett bra val. Det är ju en fantastisk bransch på så oerhört många sätt! säger Tobias.

Tobias riktar sig därför till alla inblandade aktörer inom omsorgssektorn. Han vill att vi tillsammans blir bättre på att förmedla det goda och positiva, och att Humana gärna tar täten i den rapporteringen.

– Men vi måste få draghjälp från alla! Från kommuner, stat och landsting, från kollegor i branschen. Vi måste hjälpas åt att synas med det goda, inte bara det dåliga, säger Tobias.

Konkret anser han att det lättaste sättet är att använda sina egna kanaler såsom LinkedIn, Facebook eller andra sociala medier. Humana ger därtill ut sin egen tidning ”Humant”.

– Alla i branschen behöver hitta sitt sätt för att lyfta fram de positiva exemplen. En kommun kanske ska jobba mot lokaltidningar, det finns många olika vägar att synliggöra det fina med vårt arbete, avslutar han.

För mer information, kontakta:

A person standing posing for the camera
Tobias Widar Divisionschef Vuxen 070-257 77 27