Hem

Kontaktuppgifter

Ungdomar på boende bidrar till att spara energi

Publicerad: 2022-12-09

Tidigare i höstas började vi på Humana fundera kring hur vi kunde bidra i energikrisen. Internt delades smarta tips på energisparande aktiviteter och en tävling drogs igång. Tävlingen gick ut på att våra enheter skulle komma med egna energismarta aktiviteter som de kunde utföra på enheterna, utöver de som redan hade kommunicerats ut.

Olivia Widner som var projektledare för tävlingen delar med sig av nomineringen "Bidragen sjunger om engagemang och en vilja att göra en förändring. Hela enheten har varit med för att fundera kring hur just dem kan bidra genom att reflektera kring sin egen påverkan och vart det kan finnas el att spara. Utöver att spara el handlar det också om hur verksamheten kan utvecklas. De har reflekterat kring vad det kan finnas för mervärden i att faktiskt vara energismart. Ett exempel var att laga mat ute en dag i veckan och ett annat var att spendera mer tid i de öppna utrymmena." 

I och med tävlingen vill vi komma åt svinnet som inte ger något värde utan bara pyser ut. Det här förslagen visar hur de genom att involvera ungdomarna har kommit fram till förändringar där alla kan bidra, både personal och ungdomar. 

Mersiha Jazvin, verksamhetskoordinator på Anneborg berättar att de redan innan tävlingen hade arbetat med att få ner elförbrukningen på enheten. Tävlingen gjorde att de kände att motivationen blev ännu större. "Vi är så glada för vinsten, speciellt ungdomarna men vi trodde aldrig att vi skulle vinna så vi är i chock. Vinsten är ungdomarnas förtjänst!", säger Mersiha. 

Hon berättar vilka förslag som de bidragit med; "Vi kommer att grilla utomhus för att undvika att använda ugnen ett par gånger i veckan. Ungdomarna ska ta kortare duschar och stänga av vatten när dem tvättar sig. Vi har även satt upp lappar som påminner dem att stänga av vattnet under tiden dem borstar tänderna. 

I övrigt har vi följt många av förslagen på checklistan och vi tvättar endast när hela tvättmaskinen är full samt på kvällen/natten. Vi har även slutat att diska för hand och diskar nu bara i diskmaskin. Utöver det har vi beställt LED lampor samt rörelselampor och även en elmätare så att vi kan jämföra elförbrukningen. Vi har också bett vaktmästaren sänka inomhustemperaturen. 

Vi är förvånade över hur duktiga de är på att följa våra nya rutiner. Men såklart hjälper vi i personalen till för att fullfölja initiativen.” 

För mer information, kontakta: 

A woman looking at the camera
Olivia Widner Placeringskoordinator 0707-72 52 04