Hem

Kontaktuppgifter

Medarbetare erbjuds yrkesexamen

Publicerad: 2023-02-02

Humana Individ och familj ser ett behov av att fler medarbetare har en YH yrkesexamen som socialpedagog, behandlingspedagog samt stödpedagog. För att möta behovet inleds ett samarbete med TUC Academy och distansutbildningar kan numera erbjudas till medarbetarna.

Samarbetet med TUC är ett steg i att möjliggöra kompetensutveckling för medarbetare som inte har den formella kompetensen trots tidigare erfarenhet. Inledningsvis erbjuds 30-talet platser men på sikt är förhoppningen att allt fler ska kunna få ta del av denna möjlighet.

För att kunna matcha de förutsättningar som finns för personal har samarbetet krävt anpassning. Utbildningarna genomförs till exempel i olika gruppstorlekar vilket i sin tur innebär att alla inte behöver vara borta från sitt arbete samtidigt. Det finns också en flexibilitet kring vilka veckodagar som nyttjas för moment som kräver närvaro, allt för att ge så goda förutsättningar som möjligt till att lyckas genomföra utbildningen.
Regelbundna sammanställningar på utbildningsframstegen tas fram för att tidigt kunna flagga om en deltagare håller på att tappa tempo och behöver justering. Alla som deltar i utbildningen kommer ha en kontaktperson i Humana som tillsammans med TUC ansvarar för uppföljning av utbildningsframstegen.

Samarbetet möjliggör följande utbildningar:

  1. Validering av medarbetares kompetenser och påfyllnad av utbildning i enlighet med validering
  2. Hela utbildningen för personer som inte har någon ingående kompetens (som därmed ej heller behöver/kan valideras) 

Om TUC
TUC Academy är en del av TUC Yrkeshögskola med syftet att tillhandahålla kompetensutveckling till företag och organisationer i Sverige. De fungerar även som säljorganisation för uppdragsutbildning genom sin yrkeshögskola vilket är den utbildningsform Humanas personal kommer erbjudas genom avtalet.

På TUC är målsättningen att kunna tillgodose företags och organisationers behov av kompetensutveckling genom ett enkelt, tidseffektivt och flexibelt erbjudande.
Genom individuella studieplaner och inspelade föreläsningar har vi har skapat ett modernt studieupplägg som förenklar processen både för arbetsgivaren och den studerande. Validering erbjuds för att kunna tillgodoräkna sig tidigare betydande erfarenhet och kompetens samt möjliggör vägen till en snabb och flexibel YH-examen.

För mer information, kontakta: 

Susan Johnston standing posing for the camera
Therese Holtz Divisionschef Barn och unga, Familjehem och öppenvård
A person standing posing for the camera
Tobias Widar Divisionschef Vuxen 070-257 77 27