Hem

Kontaktuppgifter

IHF bidrar till hållbara hemtagningar från placering

Publicerad: 2023-03-13

Allt fler ungdomar blir placerade på institution eller HVB eftersom de kan behöva komma bort och bryta ett mönster. Men vad händer egentligen när placeringen avslutas och de kommer hem till familjen igen? Har vardagen hemma i familjen de lämnade också genomgått en förändring, eller är det bara ungdomen som förändrats?

“Att komma hem och bibehålla den förändring som skett under en placering är många gånger utmanande. Det är många frestelser och bekanta mönster att trilla tillbaka i för ungdomen. Genom att inte bara arbeta med den unge under placeringen, utan om det ges möjlighet för oss att parallellt arbeta med hela familjesystemet och dess nätverk så kan vi reducera risken för ytterligare sammanbrott i familjen. Om hela familjen får behandling kring det som inte fungerar så har ungdomen större chans att lyckas. Familjen och andra personer i nätverket runt den unge som varit del av att allt inte fungerat behöver hitta nya strategier till förbättrad livsmiljö. Vi arbetar med hela familjesystemet”, säger Carina Jaredal, enhetschef Familjehem och öppenvård.

Målgrupp och målsättning med metoden

Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) vänder sig till familjer med komplexa relationsförsvårande problem. Målet med behandlingen är att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma, eller efter placering ha goda förutsättningar till att bibehålla de förändringar som placeringen syftat till. Ett behandlarteam bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare finns till hands för familjen och de träffas varje vecka i familjesamtal. Målet är att bryta negativa mönster, minska risken för exkludering och istället öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv.

Att arbeta med IHF

Tara Mahfoudh, ungdomsbehandlare och samordnare samt Rebecka Rappner, familjebehandlare och samordnare arbetar på olika orter i två olika IHF-team på Humana. De har båda flera års erfarenhet av socialt arbete och uppmärksammar fördelarna de ser med att inkludera IHF i behandlingen, efter eller under tiden en ungdom är placerad.

“IHF är fantastiskt utformat. Att vi är ett team runt familjen gör att jag i min roll som behandlare kan fokusera och finnas tillgänglig till det som behövs där och då. Det gör att jag får möjlighet att kunna ge det lilla extra som ibland behövs för ungdomen. Utöver de mål vi hela tiden har fokus på som behandlare tillsammans med ungdomen så finns det möjlighet att exempelvis åka på en biltur och bara prata, eller kunna skicka ett peppande sms inför ett matteprov”, säger Tara.

Teamet finns tillgängligt dygnet runt vilket vid en hemkomst kan vara avgörande.

“Vi arbetar generellt med färre ärenden än vanlig öppenvård vilket gör att vi kan hålla en högre intensitet i kontakten och kan vara flexibla i var mötet sker. Man finns där för familjen på ett annat sätt”, säger Rebecka.

Avstämning och rapportering sker löpande i teamet, alla är hela tiden informerade kring vad som händer i behandlingen. På så vis skapas en stabil grund och trygghet för alla inblandade.

“Det finns en tydlighet och struktur i metoden, en röd tråd som förenklar. Det gör att vi är noga och gör det vi säger att vi gör”, berättar Rebecka.

Att inkludera IHF redan under placering gör att kartläggningsfas och behandling kan påbörjas snabbare. Det kan också innebära att placeringstiden på HVB eller institution kortas ner och ungdomen får möjlighet att komma hem snabbare.

Läs mer om IHF

 

Den här artikeln är från vår tidning Humant. Vill du läsa tidningen i sin helhet? Klicka här