Hem

Kontaktuppgifter

Norrländskt lugn för särskilt vårdkrävande barn

Publicerad: 2023-04-26

Humanas nordligaste och nyöppnade verksamhet Pärlebogården HVB tar plats i den lilla orten som rymmer mycket engagemang, Älvsbyn. I huset som ligger i ett tryggt, lugnt kvarter breder det norrländska lugnet ut sig. Verksamheten välkomnar särskilt vårdkrävande barn med svår social, beteendemässig och emotionell problematik från 8-11 år.

Helena Lindqvist, behandlingssamordnare och Erika Lundmark, verksamhetschef har runt 20 års erfarenhet från branschen. Båda har arbetat med barn och ungdomar största delen av sitt yrkesliv, om än inom olika områden. Nu senast kommer de båda från arbete med kraftigt förstärkt familjehemsvård och har arbetat med skräddarsydda lösningar för barn. I detta arbete har de sett att det ibland, trots barnens låga ålder, krävs ytterligare insatser i omfattning som ges vid HVB.  

För oss är det viktigt med goda samarbeten och en trygg känsla

– Vi vill med Pärlebogården skapa möjligheter för barn som behöver omfattande insatser. Här kan vi förstå och ge verktyg till barn och nätverk vilket möjliggör att de kan gå vidare till familjehemsvård eller tillbaks till biologiskt nätverk och reducera risken för sammanbrott, säger Erika. 

– Till verksamheten finns också en lägenhet knuten här på orten där det finns möjlighet för barnet att träffa viktiga vuxna och närstående utanför Pärlebogården. Vi vill kunna erbjuda en hemlik miljö för umgängen där det finns förutsättningar att utveckla relationer, säger Helena.  

Lägenheten ska också kunna vara en plats där personal på Pärlebogården kan genomföra aktiviteter i vardagen, lite mer på tu man hand tillsammans med barnen.  

Älvsbyn beskriver de som ett samarbetsvilligt samhälle med gott engagemang och med en entreprenöriell anda. Här finns bra med sysselsättning och aktiviteter att erbjuda trots den ringa storleken.  

– För oss är det viktigt med goda samarbeten och en trygg känsla, det har orten verkligen. Därför passade också huset i Älvsbyn perfekt. Utanför är det ett lugnt, tryggt vanligt kvarter och så fort vi klev in fick vi en hemtrevlig känsla, säger Helena.  

Personalgruppen är på plats och de har välkomnat första placeringen.  Gruppen har stor lokalkännedom då majoriteten kommer från och runt omkring Älvsbyn. Alla har erfarenhet av arbete med barn och med det, också en trygghet i sitt arbete. För att skapa ett tätt och bra samarbete med skolan har de i personalgruppen en behandlingspedagog som arbetar vardagar med att vara med barnen i skolan. På så vis skapas också en trygghet och igenkänning där.  

– Personalgruppen bidrar med trygghet, värme, ett mod och ett stort engagemang samt med en nyfikenhet. En kombination som borgar för kontinuerlig utveckling av verksamheten. Vi är också med i Humanas småbarnsnätverk där vi får möjlighet att utbyta erfarenheter med fler kollegor för att hela tiden sträva framåt och förbättra arbetet mer, berättar Erika.  

– Vi ser goda möjligheter i att kunna vårdfläta om socialtjänsten tycker det är möjligt. Vi vill dela kunskaper vi får kring barnet för att öka möjligheterna till att de ska lyckas hela vägen, säger Helena.  


För ytterligare information, kontakta: 

Erika Lundmark 
verksamhetschef 
erika.lundmark@humana.se