Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Bristande hemmiljö

Vi tar emot barn och unga som under en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj då föräldrar eller andra närstående inte har förmåga eller möjlighet att tillgodose barnets behov.

Vi arbetar enligt det uppdrag som socialtjänsten beslutar om och följer den genomförandeplan som skapas tillsammans med vårdnadshavare och barnet/ ungdomen.

Kontakta oss

För frågor kring placeringar välkommen att kontakta vår placeringsrådgivning: 
Tel: 0771-11 33 11 
E-post: placering@humana.se