Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Familjebehandling

Vi erbjuder olika vårdformer i vilka familj och nätverksinterventioner har en framträdande roll.

Genom att involvera familj, skola, familjehem, fritid och andra viktiga nätverk ökar vi möjligheterna till hållbara förändringar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där barn och ungdomar hamnat i negativa mönster, där olika symtom och funktionshinder som normbrytande beteende, skol-, drog- och neuropsykiatriska svårigheter riskerar att splittra familjer och leda till att barn och ungdomar placeras på institution. Vi arbetar bl.a. med metoderna TFCO (Treatment Foster Care Oregon) och IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling).

Vi arbetar också med målgruppen föräldrar, där föräldraförmågan sviktar på grund av olika svårigheter såsom:

  • medberoende- och drogproblematik
  • ADHD
  • tonårsproblematik
  • våld i familjen
  • anknytning
  • lättare utvecklingsstörning etc.

Vi har hela landet som upptagningsområde.

Kontakta oss

För frågor kring placeringar kontakta vår placeringsrådgivning:
Tel: 0771-11 33 11 
E-post: placering@humana.se