Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Självdestruktivitet

Vi tar emot flickor och kvinnor med olika former av självdestruktivt beteende som ofta grundar sig i känsloregleringsproblematik.

De känner ofta återkommande oro och ångest. Många har även suicidtankar, ätstörningar, fobier och övergreppserfarenheter. Vi arbetar med samtliga delar.

Vi har ett salutogent och systemteoretiskt förhållningssätt och arbetar uteslutande med evidensbaserade metoder, framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) med ett multisystemiskt upplägg. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen.

Kontakta oss

För frågor kring placeringar kontakta vår placeringsrådgivning:
Tel: 0771-11 33 11 
E-post: placering@humana.se