Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Specialistpsykiatri, samsjuklighet

Vi tar huvudsakligen emot vuxna, men ibland även barn och unga, som lider av allvarliga psykiatriska tillstånd, t.ex. dubbeldiagnoser med missbruk samt svåra neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi vänder oss till, i huvudsak vuxna, klienter:

  • med diagnostiserad psykossjukdom
  • med missbruk
  • med personlighetsstörning, missbruk och kriminalitet
  • med neuropsykiatriska funktionshinder
  • med psykisk störning med missbruksrelaterad farlighet
  • med svåra beteendestörningar
  • med svårt missbruk och behov av omfattande sociala stöd- och behandlingsinsatser
  • som tidigare inte kvarstannat i behandling, s.k. terapiresistenta
  • i behov av fullständig neuropsykologisk/neuropsykiatrisk utredning med komplex frågeställning

Kontakta oss

För frågor kring placeringar kontakta vår placeringsrådgivning:
Tel: 0771-11 33 11 
E-post: placering@humana.se