Personservice - till er tjänst!

Tillbaka till placeringsförfrågan

Vi erbjuder hjälp med förflyttning mellan HVB-hem och andra institutioner. Sjukhus och vårdcentraler samt vid skyddsärenden, för klienter med inskrivningsbeslut hos Humana.

Mer än bara en körning

Vårt team utgörs av medarbetare och chaufförer med lång och bred erfarenhet av socialt arbete. Samtliga är utbildade behandlingsassistenter.

Boka körning direkt

För mer information:
0771-11 33 11